Burgermeetnet Geluid RTHA

In opdracht van de Provincie Zuid-Holland en de gemeente Rotterdam bouwt DCMR aan het Burgermeetnet Geluid rondom de luchthaven Rotterdam The Hague Airport (RTHA). En zoals de naam al zegt, doen we dat niet alleen, maar samen met omwonenden.

Wat is het Burgermeetnet?

Momenteel worden vliegtuiggeluiden gemeten op 6 locaties, met het burgermeetnet willen we deze metingen uitbreiden. Het Burgermeetnet is een initiatief om op meer plaatsen geluid te meten rondom de luchthaven RTHA. Het doel is om meer inzicht te krijgen in de hoeveelheid geluid veroorzaakt door vliegtuigen die afkomstig zijn van, of onderweg zijn naar de luchthaven RTHA. Het burgermeetnet wordt een aanvulling op het bestaande geluidmeetsysteem 'Ranomos'.

Naast de uitbreiding van het aantal meetlocaties werken we aan meer transparantie en toegankelijkheid van de meetgegevens. De gegevens zijn te bekijken via een openbare website. Omwonenden kunnen zelf de gewenste informatie inzien en downloaden.

Actieve deelname aan het project is mogelijk. U wordt begeleid door geluidsexperts van DCMR, die u ondersteunen bij het maken van keuzes binnen het project.

Het Burgermeetnet Geluid RTHA biedt omwonenden de mogelijkheid om direct betrokken te zijn bij het meten en inzichtelijk maken van geluidshinder in hun leefomgeving. Samen streven we naar een beter inzicht in het vliegtuiggeluid en de ervaren hinder, met als  doel  de leefkwaliteit van omwonenden te verbeteren.

Mocht u nog vragen hebben over het project of geïnteresseerd zijn in actieve deelname, neem dan gerust contact met ons op via burgermeetnet@dcmr.nl. Wij kijken ernaar uit om met u samen te werken.


IFrame

In opdracht van:

Provincie Zuid-Holland Gemeente Rotterdam

In samenwerking met:

DCMR Milieudienst Rijnmond   Gemeente Rotterdam